Nedan följer en kort historik över de församlingar som idag blivit Frikyrkan Tystberga.

 

Församlingens rötter sträcker sig tillbaka till det sena 1800-talet och Tystberga Missionsförsamlings bildande 1885. Redan vid bildandet var byggnationen av det första missionshuset igång.

 

 

Lästringe Missionshus

 Fem år senare, 1890, bildades Lästringe Missionsförsamling. Dessa båda församlingar utgjorde tillsammans med Sättersta och Västerljungs missionsförsamlingar en krets som tillsammans anställde predikanter de första åren. Lästrimge mfs gick på sextiotalet in i Tystberga mfs. 

 År 1908 lämnade tio medlemmar församlingen för att tillsamman med en grupp nyfrälsta bilda en utpost till baptisterna i Nyköping vilken 1910 byggde Salemkapellet och 1914 bildadeTystberga Baptistförsamling, vilken senare lämnade Baptistsamfundet och samarbetade med Örebromissionen.

 

 

Vid det laget hade även Missionsförsamlingen byggt en ny kyrka i det nyblivna stationssamhället, vilken invigdes 1913.

 

 

 

I grannsocknen Bälinge verkade i slutet av 1910-talet några kvinnliga evangelister från Helgelseförbundet vilket ledde till att Sionförsamlingen i Bälinge (pingst) bildades 1920. Deras kapell, Sion, byggdes 1932. 

 

 

 Filadelfiakapellet Runtuna

I en annan grannsocken, Runtuna, hade Nyköpings pingstförsamling en utpost vilken 1935 ombildades till Runtuna Filadelfiaförsamling. Efter ett avbrutet kyrkbygge kom deras provisoriska kapell, Filadelfia, på plats i mitten av 40-talet.

 

De tre senare församlingarna gick 1975 samman i Filadelfiaförsamlingen Tystberga-Runtuna, vilken tillsammans med Missionsförsamlingen bildade Frikyrkan Tystberga första advent år 2000.

Klicka här för att se mer bilder från vår historia

Kyrkan

Vid samgåendet hade vi två kyrkolokaler, belägna på var sin kulle i samhällets utkant. Sedan vi sålde Salemkapellet sommaren 2005 har vi dock vår verksamhet förlagd till den större och mer centralt belägna Missionskyrkan.


Kommentarer

Historia — 2 kommentarer

Lämna ett svar

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>