Vi är en ekumenisk frikyrkoförsamling hemmahörande i Tystberga i östra Sörmland. Församlingen är ansluten till tre kristna samfund; Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. Vi firar gudstjänst ungefär två söndagar per månad, några gånger per år tillsammans med Tystbergabygdens församling, Svenska kyrkan.