nov 2022

30 ons 19:00 Bibelmeditation och bön

dec 2022

7 ons 19:00 Bibelmeditation och bön
11 sön 10:00 Gudstjänst med Arne och Lillemor Winerdal från IBRA. Nattvard.

Arne och Lillemor predikar. Information om och kollekt till IBRA.

14 ons 19:00 Ekumenisk veckomässa i S:t Botvidsgården

Frikyrkan ansvarar

18 sön 09:00 Julfrukost med julens sånger
21 ons 19:00 Bibelmeditation och bön
26 mån 10:00 Ekumenisk annandagsgudstjänst i S:t Botvidsgården.
28 ons 19:00 Bibelmeditation och bön

jan 2023

4 ons 19:00 Bibelmeditation och bön
8 sön 10:00 Nattvardsgudstjänst. Tobbe Alesand.
11 ons 19:00 Bibelmeditation och bön
18 ons 19:00 Bibelmeditation och bön
18 ons 19:00 Ekumeniska böneveckan: Bönesamling i Korskyrkan, Nyköping
19 tor 19:00 Ekumeniska böneveckan: Bönesamling i Korskyrkan, Nyköping
20 fre 19:00 Ekumeniska böneveckan: Bön- och lovsångsgudstjänst i Oppebykyrkan

Bön- och lovsångsgudstjänst Oppebykyrkan, Nyköping, med Helena och Petter Alin

21 lör 00:00 Ekumeniska böneveckan: Bönevandring Brandkärr, Nyköping
22 sön 10:00 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan på Bibelns dag
22 sön 16:00 Ekumeniska böneveckan: Föredrag med Marie-Louise Nilsson, Alpha, i Hjortensbergskyrkan
22 sön 18:00 Ekumeniska böneveckan: Bönegudstjänst med Marie-Louise Nilsson i Hjortensbergskyrkan
24 tis 20:00 Ekumeniska böneveckan: Taizémässa i Livets kapell, Stiftsgården Stjärnholm
25 ons 19:00 Ekumenisk veckomässa i S:t Botvidsgården
28 lör 16:00 Mat och prat. Matlagning och gemenskap.

Vi lagar mat tillsammans, äter och har gemenskap vid bordet.

feb 2023

1 ons 19:00 Bibelmeditation och bön
8 ons 19:00 Bibelmeditation och bön
12 sön 10:00 Församlingens årsmöte.
15 ons 19:00 Bibelmeditation och bön
22 ons 19:00 Askonsdagsmässa i S:t Botvidsgården
26 sön 10:00 Ekumenisk nattvardsgudstjänst i Missionskyrkan