Missionskyrkan

Vi är en ekumenisk frikyrkoförsamling hemmahörande i Tystberga i östra Sörmland.

Församlingen är ansluten till tre kristna samfund; Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. Dessutom firar vi regelbundet gudstjänst tillsammans med Tystbergabygdens församling av Svenska kyrkan.

Coronainfo

Vi räknar med att fira gudstjänst ungefär två gånger per månad under hösten. Vi anpassar gudstjänsterna efter coronaläget, sitter glest och följer myndigheternas riktlinjer.

Varje fredag läggs tankar inför helgen på pastorns blogg ekumen.se.