Missionskyrkan

Vi är en ekumenisk frikyrkoförsamling hemmahörande i Tystberga i östra Sörmland.

Församlingen är ansluten till tre kristna samfund; Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. Dessutom firar vi regelbundet gudstjänst tillsammans med Tystbergabygdens församling av Svenska kyrkan.

Coronainfo

För att motverka spridningen av covid-19 så är nästan alla samlingar inställda tillsvidare. Scouterna är i nuläget undantagna.

Vi firade dock skärtorsdagsmässa och påskdagsgudstjänst i avskalad form tillsammans med Svenska kyrkan. Dessa båda gudstjänster kan nu ses på Frikyrkan Tystbergas YouTube-kanal.

Under coronaperioden bloggar församlingens pastor, Torbjörn Alesand, några gånger per vecka på ekumen.se