Frikyrkan Tystberga

MissionskyrkanVi är en ekumenisk frikyrkoförsamling hemmahörande i Tystberga i östra Sörmland. Våra gudstjänster firas i Missionskyrkan, 2-3 söndagar per månad, och du är välkommen. Oftast samlas vi klockan 10.30, men ibland har vi istället frukostmöte klockan nio då vi först äter frukost tillsammans varefter vi firar en kort gudstjänst.

Församlingen är ansluten till tre kristna samfund; Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. Med tanke på Jesu ord om enhet bland sitt folk, känns det naturligt att samlas i en och samma församling, trots olika bakgrund och tradition. Dessutom firar vi regelbundet gudstjänst tillsammans med Tystbergabygdens församling av Svenska kyrkan.

Vi har även bönesamlingar varje vecka och veckomässor tillsammans med Svenska kyrkan. För de yngre har vi scouterna, som drivs genom Frikyrkan Tystbergas Ungdom. Mer om vad vi gör finns under ”Program” i menyn.


Sommar med Apostlagärningarna

Under sommaren läser vi Apostlagärningarna i församlingen, några verser var dag. Ofta läggs en kommentar till dagens text här på hemsidan.

Se alla publicerade inlägg.

Se hela läsplanen för Apostlagärningarna.

Här nedan finns länkar till den senaste veckans texter samt kommentarer till dessa.