Missionskyrkan

Vi är en ekumenisk frikyrkoförsamling hemmahörande i Tystberga i östra Sörmland.

Församlingen är ansluten till tre kristna samfund; Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. Dessutom firar vi regelbundet gudstjänst tillsammans med Tystbergabygdens församling av Svenska kyrkan.

Vi har nu kunnat börja fira gudstjänst igen efter coronapandemin, dock gör vi ett uppehåll under juli. Under nedstängningen har vi funnits på pastorns blogg ekumen.se. Där finns även gudstjänster från Tystbergabygdens församling där vi funnits med på ett hörn.


Kommentarer

Välkommen till Frikyrkan Tystberga — 1 kommentar

  1. Pingback: Nästan som en dagbok – Ekumen.se