Vi är en ekumenisk frikyrkoförsamling hemmahörande i Tystberga i östra Sörmland. Församlingen är ansluten till tre kristna samfund; Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. Dessutom firar vi regelbundet gudstjänst tillsammans med Tystbergabygdens församling av Svenska kyrkan.

Vi firar nu gudstjänst igen efter coronapandemin, normalt två söndagar per månad. Under pandeminedstängningen har vi funnits på pastorns blogg ekumen.se. Innehållet där finns kvar men uppdateras för närvarande inte.