Missionskyrkan

Vi är en ekumenisk frikyrkoförsamling hemmahörande i Tystberga i östra Sörmland.

Församlingen är ansluten till tre kristna samfund; Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. Dessutom firar vi regelbundet gudstjänst tillsammans med Tystbergabygdens församling av Svenska kyrkan.

Vi firar nu gudstjänst igen efter coronapandemin. Under nedstängningen har vi funnits på pastorns blogg ekumen.se. Innehållet där finns kvar men har inte uppdaterats under hösten. Under advent är dock tanken att en daglig adventskalender ska publiceras där.


Kommentarer

Välkommen till Frikyrkan Tystberga — 1 kommentar

  1. Pingback: Nästan som en dagbok – Ekumen.se