Missionskyrkan

Vi är en ekumenisk frikyrkoförsamling hemmahörande i Tystberga i östra Sörmland.

Församlingen är ansluten till tre kristna samfund; Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. Dessutom firar vi regelbundet gudstjänst tillsammans med Tystbergabygdens församling av Svenska kyrkan.

Coronainfo

För att motverka spridningen av covid-19 så är nästan alla samlingar inställda tillsvidare. Scouterna är i nuläget undantagna.

Skärtorsdagsmässa och påskdagsgudstjänst planeras genomföras i begränsad form, förhoppningsvis kan vi sända direkt eller spela in en eller båda gudstjänsterna för visning på internet.

Under denna period bloggar församlingens pastor, Torbjörn Alesand, dagligen på ekumen.se