Missionskyrkan

Vi är en ekumenisk frikyrkoförsamling hemmahörande i Tystberga i östra Sörmland.

Församlingen är ansluten till tre kristna samfund; Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. Dessutom firar vi regelbundet gudstjänst tillsammans med Tystbergabygdens församling av Svenska kyrkan.

Coronainfo

På grund av coronasmittans ökning och de restriktioner som finns så är alla församlingens samlingar inställda tillsvidare, men du kan ta del av det vi lägger på nätet:

Varje fredag läggs tankar inför helgen ut på pastorns blogg ekumen.se. Där läggs även förinspelade gudstjänster ut under advents- och jultiden, som Tystbergabygdens församling har ansvarar för, men vi hjälper till med. Du kan också följa Trosalundskyrkans adventskalender som finns på samma sajt.


Kommentarer

Välkommen till Frikyrkan Tystberga — 1 kommentar

  1. Pingback: Nästan som en dagbok – Ekumen.se