Missionskyrkan

Vi är en ekumenisk frikyrkoförsamling hemmahörande i Tystberga i östra Sörmland.

Församlingen är ansluten till tre kristna samfund; Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. Dessutom firar vi regelbundet gudstjänst tillsammans med Tystbergabygdens församling av Svenska kyrkan.

Coronainfo

På grund av coronasmittans ökning och att Folkhälsomyndigheten utfärdade särskilda lokala råd för Sörmland den 5 november så är alla församlingens samlingar inställda. Detta gäller tillsvidare eller så långt dessa särskilda råd gäller.

Varje fredag läggs tankar inför helgen ut på pastorns blogg ekumen.se.